Sr.No.Faculty NameResume
1 MRS. MUGDHA MANDAR GHOTKAR
2 MRS. MANJUSHA VIJAY CHANNAWAR
3 MRS. YOGITA RAHUL CHANDAK
4 MRS. RESHMA AMIT CHANNE
5 MS. PRAGATI MUKUNDRAO RASEKAR
6 MRS. REENA AJIT WARUDKAR
7 MR. MEHUL ASHWIN GHIYA
8 MRS. RANU NILESH AGRAWAL
9 MS. SONAM ASHOK MESHRAM
10 MRS. MINAKSHI VASUDEORAO MAHAKALKAR
12