Sr.No.Faculty NameResume
1 DR. PRATAP MANSUKHLAL CHAUHAN (HOD)
2 DR. DNYANESHWAR NATTHUJI PADOLE
3 DR. ANIL RAMCHANDRA GORE
4 DR. MEENA ANIL DESHMUKH
5 DR. SARITA RAJESH KARANGUTKAR
6 DR. MANISH BHASKAR VYAS
7 DR. MALHAR JAYANT KOLHATKAR
8 DR. BHAVESH CHANDRAKANT BHUPTANI
9 MRS. MEENAL MANISH RAJDEV